Forumreglement, disclaimer en EU Cookie Law

 

Door deel te nemen aan dit forum en discussies, verklaart u automatisch akkoord te gaan met onderstaande richtlijnen en deze zorgvuldig gelezen te hebben. Deze richtlijnen kunnen te allen tijde - hetzij op initiatief van de beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers - worden aangepast. Deze forumregels gelden ook voor het gebruik van het Privé Berichten Systeem. 

======================================================================

1. Forumregels

a. Berichten moeten geplaatst worden in het daarvoor bedoelde forumonderdeel. Het niet plaatsen in het juiste forumonderdeel kan verplaatsen als gevolg hebben. Het regelmatig niet plaatsen in het juiste forumonderdeel kan een waarschuwing opleveren.

b. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft. Verzocht wordt, indien mogelijk, zo correct mogelijk Nederlands te typen. Het door gebruikers aanspreken hierop wordt verzocht via PB te doen. In het forum zelf wordt dit als off topic en ongewenst beschouwd.

Voorbeelden van foutieve titels: Hoe moet dit? HEEELP!! Foutmelding!!
Voorbeelden van correcte titels: Hoe importeer je foto’s in Illustrator CS3? Quark Xpress Foutmelding: CODE 104 Could not print page. 

c. Gebruikers dienen de berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van andere gebruikers of bedrijven. Flaming, trollen of andere vormen van belediging zijn niet toegestaan. 

d. Gebruikers dienen rekening te houden met het doel van en soort bezoekers op het forum. Het plaatsen van niet grafische zaken (pornografische, aanstootgevende teksten of illegale (bijv. warez) links, plaatjes etc.) wordt niet getolereerd en is reden voor een ban. 

e. Racisme, op welke manier dan ook, hoort niet thuis op dit forum, en is grond voor een ban van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel.

f. Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaats met grote hoeveelheden emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters of breezah taal. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijv. !! of ?? tekens.

g. Geen berichten quoten die direct boven uw post staan. Wij zijn voorstander van het gebruik van @ gebruikersnaam te gebruiken. Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden. Onnodig veel quoten in 1 bericht is niet toegestaan.

h. Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spam zullen direct een ban krijgen en de betreffende berichten worden verwijderd.

i. Het is op Grafisch Forum niet toegestaan om een bericht te plaatsen met als enig doel reclame te maken zonder dit te overleggen met de beheerder van Grafisch Forum.

j. De beheerder en moderators behouden zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende inhoud, laster, spam, illegale content, reclame etc. worden naar eigen inzicht aangepast/verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt bepaald door de beheerder en/of moderators.

k. Bij overtredingen van deze regels bepaalt de beheerder of de gebruiker gebanned wordt van het Grafisch Forum. Het IP adres en emailadres van de gebruiker zijn bekend bij de webmaster en in uiterste noodzaak wordt de provider van de gebruiker of justitie ingelicht.

======================================================================

2. Onderschrift / Handtekening

a. Onderschriften kunnen bestaan uit 255 maximaal tekens

b. Lettertype mag niet onnodig groot zijn. Teksten in onderschriften moeten tevens voldoen aan dezelfde regels als bij artikel 1. 

c. Links zijn toegestaan mits deze geen aanstootgevende of sites met illegale content vertegenwoordigen. Links van dien aard worden verwijderd uit het onderschrift en kan eventueel een ban als gevolg hebben.

======================================================================

3. Avatars

a. Gebruiker is toegestaan een eigen avatar te gebruiken van maximaal 100kb en mag op geen enkele wijze aanstootgevend zijn. De beoordeling hiervan ligt bij de beheerder.

======================================================================

4. Account / Profiel

a. Een account op Grafisch Forum is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.

b. Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet (laten) veranderen, tenzij hier gegronde reden voor zijn. Verzoek hiertoe dient gemotiveerd aan beheerder gedaan te worden.

c. Gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Det laatst geactiveerde accounts zullen worden verwijderd.

d. Grafisch Forum behoud het recht om een inactief account welke tenminste 6 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

e. Grafisch Forum zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, tenzij er zwaarwegende (zie artikel 1 k) of (al dan niet gedwongen) juridische redenen voor zijn.

f. U zult Grafisch Forum niet aansprakelijk stellen op wat voor manier dan ook, indien door een forumhack, uw informatie openbaar gemaakt wordt of u op welke andere wijze dan ook (financieel) benadeeld wordt.

g. Een gebruiker kan een verzoek indienen zijn/haar account op non-actief te zetten of te laten verwijderen. Verzoek hiertoe dient, al dan niet gemotiveerd, aan beheerder gedaan te worden. Berichten van deze gebruiker worden in principe niet verwijderd of aangepast, aangezien dit de ervaring van het forum ernstig aantast. Uitsluitend met zwaarwegende, gemotiveerde verzoeken kan hieraan voldaan worden.

h. Grafisch Forum is niet verantwoordelijk voor indexering en weergave door zoekmachines en uw zichtbaarheid op internet. Alle informatie op dit forum is beschikbaar voor zoekmachines en op internet. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u geen gebruik maken van het forum. Grafisch Forum is niet verantwoordelijk voor blijvende zichtbaarheid in zoekresultaten of cache van zoekmachines ook na verwijderen van uw account.

======================================================================

5. Berichtgeving Grafisch Forum

a. Grafisch Forum stuurt ingeschreven leden sporadisch systeemberichten. Deze berichten zijn niet volgens het zogenaamde opt-out principe en kunt u zich dus ook niet voor uitschrijven. Indien u deze berichten niet wenst te ontvangen kunt u ook geen gebruik maken van Grafisch Forum.

======================================================================

6. Europese Cookie Wet

Cookies zijn kleine bestandjes welke op uw computer opgeslagen worden om uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Deze bestandjes zorgen mede voor een fijne gebruikerservaring tijdens het internetten in het algemeen. Er zijn ook zogenaamde Third Party Cookies die uw bezoeken en gedrag monitoren. Dit zijn o.a. cookies van Google AdSense en Analytics waar ook deze website gebruik van maakt.

a. Grafisch Forum doet aan de hand van anonieme serverlogs statistieken genereren, maar maakt tevens gebruik van Google Analytics om de kwaliteit van de website en diensten te verbeteren.

b. Grafisch Forum maakt gebruik van Google AdSense. Deze dienst toont advertenties gebaseerd op de informatie welke Google reeds van u heeft of verzameld tijdens uw bezoek. Wij hebben hier geen controle over of inzicht in. Deze dienst maakt wel gebruik van zogenaamde third party cookies die op uw computer geplaatst worden. Deze advertenties zijn nodig om inkomsten van te genereren en de hosting en onderhoud te betalen.

c. U kunt uzelf beschermen tegen (third party) cookies door uw browserinstellingen te wijzigen, een browser add-on zoals bijvoorbeeld Ghostery te installeren of simpelweg niet het internet op te gaan.

 

Namens de beheerder van Grafisch Forum

Datum oprichting forum en eerste reglement: 07-08-2004
Datum laatste wijziging reglement: 24-05-2012